Promocja Denckermann - wygraj wyjazd na Grand Prix F1

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Przedsiębiorca chcący wziąć udział w konkursie powinien, w pierwszej kolejności, założyć swoje konto konkursowe.
 2. W celu założenia konta przedsiębiorca wysyła maila na adres konkurs@denckermann.pl, w ramach którego podaje następujące dane:
  • nazwę firmy,
  • adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza,
  • numer NIP,
  • numer telefonu kontaktowego oraz aktywny adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
  • Ponadto, przedsiębiorca zobowiązany jest do podania nazwy swojego Dystrybutora.
 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do podania aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym danych. Przedsiębiorca zobowiązany jest także do aktualizacji danych w przypadku zaistnienia jakiekolwiek ich zmiany podczas trwania konkursu.
 4. Z tytułu podania przez przedsiębiorcę danych nieaktualnych lub niezgodnych z rzeczywistością Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej bądź faktycznej, a przesyłane wiadomości oraz nagrody z wykorzystaniem tychże danych, będą uważane za skutecznie dokonane.
 5. Przystąpienie do konkursu potwierdzone zostanie poprzez wysłanie, na podany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierającej informację o aktywowaniu konta konkursowego i o nadaniu numeru rejestracyjnego pod warunkiem dokonania przez Organizatora pozytywnej weryfikacji przedsiębiorcy.
 6. Pozytywna weryfikacja, o której mowa w pkt 13 regulaminu, skutkuje uzyskaniem przez przedsiębiorcę statusu Uczestnika konkursu.
 7. Rejestracji można dokonać w dowolnym terminie trwania konkursu jednak obrót nie będzie naliczany za miesiące przed rejestracją.

 

 

Warunkiem otrzymania nagrody są rozliczone wszelkie zwroty towarów, oraz uregulowane płatności wobec organizatora promocji.

Rejestrując swój udział w promocji akceptujesz regulamin (PDF)